Galateni 5:22-23

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,

23 blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.